Det planlegges for åpent basseng fire dager i uka, hvorav to er for folkebad og to er for lag og foreninger. For folkebadet lages det en ordning med svømmevakt fra kommunens side.
Lag og foreninger vil tildeles svømmetid i bassenget to dager i uka, og disse må stille med egen livredningsvakt. 

Lag og foreninger som ønsker å låne svømmehallen, må melde sin interesse til post@heroy-no.kommune.no slik at kommunen får satt dette i system.
Interessen må meldes innen 14. mars.