Kunngjøring av vedtak Kommuneplanens arealdel 2012-2024 for Herøy Kommune

Herøy kommunestyre vedtok 24. juni 2014, sak 23/14, Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Vedtaket gir planen, kommuneplanens arealdel, rettsvirkning fra vedtaksdato, og vedtaket kan ikke påklages jfr. plan- og bygningslovens § 11-15.

Kommuneplanens arealdel omfatter plankart med planbeskrivelse og planbestemmelser.

Kommuneplanens arealdel 2012-2024 erstatter følgende kommuneplaner, som ikke er omfattet av kommunedelplan for Sør- og Nord-Herøy med omland, 2011-2023:

  • Kommuneplanens arealdel, gitt plan id. 503, vedtatt 14.06.2000
  • Kommuneplan 5032A, gitt plan id. 5032A, vedtatt 20.12.1999
  • Kommuneplan 5032B, gitt plan id. 5032B, vedtatt 20.12.1999

 

Plandokumenter:

SAMLET SAKSFRAMSTILLING.docx

KP503-2012-Hele kommunen_A0_1_80000, datert 16.06.14

KP503-2012-Planlagte_Områder_A0_1_50000, datert 16.06.14

KP503-2012-Sør- og Nord-Herøy_Seløy_Staulen_Øksningan_A0_1_12500, datert 16.06.14

KP503-2012-Tenna_Prestøy_Brasøy_Husvær_A0_1_12500, datert 16.06.14

KP503-2012-Sandvær_Måsvær_A0_1_5000, datert 16.06.14

KP503-2012-Gåsvær_A0_1_12500, datert 16.06.14

KP503-2012-Støysoner_Veg_H220_GulSone_A0_1_25000, datert 16.06.14

KP503-2012-Reindrift_A0_1_25000, datert 16.06.14

KP503-2012-Fare_ELkraft_Stormflo_A0_1_30000, datert 16.06.14

Planbestemmelser, datert 16.06.14

Planbeskrivelse, datert 10.06.14

Vurdering av innspill jf. PBL. §11-14, til 1. og 2. gangs høring datert 10.06.14