Om kurset:
Årlig tar rundt 500 personer sitt eget liv i Norge. Det reelle antallet er sannsynligvis mye høyere og enda flere sliter med alvorlige selvmordstanker.

På kurset vil deltakerne lære om å :

  • fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare
  • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
  • gjøre en enkel risikovurdering
  • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet
  • bruke nære ressurser i krisehjelp

Målgruppe:
Kurset er for alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere.

Kursavgift:
Ingen

Påmelding:
Bindende påmelding til RKK innen 15.12.2016. Ved avmelding etter påmeldingsfrist eller "ikke oppmøte" belastes deltaker med 350,- pr. dag.
NB! KUN 28 PLASSER, SÅ HER ER DET FØRSTE MANN TIL MØLLA.

For påmelding: Gå inn på vår webside: www.rkkyh.no