Herøy kommune har tilskuddsmidler til utdeling til frivillige aktører/ lag og foreninger i kommunen som ønsker å gjennomføre integreringstiltak og/ eller aktivitetsstimulerende tiltak.

Integreringstiltak som retter seg mot hele befolkningen og/ eller tiltak som bidrar til å øke aktiviteten for deler av befolkningen som i dag er lite aktive (lavterskeltilbud) vil bli prioritert.

Det søkes på eget skjema, søknadsfrist er 30. november 2016

Søknaden skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av tiltaket
  • Hvilket resultatområde tiltaket eller prosjektet er rettet mot
  • Søknadssum og enkelt budsjett

Kontakt folkehelsekoordinator Karina Kilvær tlf. 917 92 071 for nærmere informasjon.

Søknaden merkes med «Tiltaksmidler folkehelse» og sendes til post@heroy-no.kommune.no

Søknadsskjema finner du her