Følgende endringer av kontordag for landbrukskontoret på Herøy gjelder:

Kontoret har stengt følgende onsdager:  27. mai,  3. juni, 10. juni og17. juni

Det blir åpent følgende mandager:  1. juni, 8. juni, 15. juni