Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1790 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser.

Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Beskrivelse avdeling
Teknisk enhet i Herøy kommune har viktige funksjoner i forhold til infrastruktur som planlegging og drift av veg, vann, avløp. Enheten har også ansvaret for eiendomsforvaltning, byggesak, arealplanlegging, oppmåling m.m.

Stillingen som driftsleder er nyopprettet og vil ha hovedansvar for drift av kommunens veger og vann - og avløpstjenester. Stillingen er organisert som enhetsleder, direkte underlagt Kommunalleder Teknisk.

Arbeidsoppgaver

 • faglig ansvar for drift og vedlikehold av kommunens VVA-anlegg med tilhørende parkanlegg, ledningsnett, pumpestasjoner renseanlegg og vannbehandlingsanlegg.
 • det kan bli aktuelt å inngå i kommunens vakt/beredskapsordning.
 • generell saksbehandling innen fagområdet.
 • budsjett - og personalansvar innen fagområdet.
 • oppfølging og utvikling av kommunens internkontrollsystem innen fagområdet.
 • oppfølging og rapportering til andre myndigheter.
 • deltagelse i prosjekter innen nyanlegg og rehabilitering.
 • overordnet ansvar for renhold og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
 • andre relevante oppgaver må kunne påregnes.

Det er ønskelig med følgende bakgrunn:

 • ingeniør/teknisk fagskole innen fagfeltet.
 • gode datakunnskaper.
 • erfaring med ledelse og økonomioppfølging.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og gode norskkunnskaper.
 • manglende utdanning kan eventuelt kompenseres med relevant og allsidig erfaring/praksis.

Andre ønskede kvalifikasjoner

 • evne til å jobbe i team og skape engasjement, ta initiativ samt være løsningsorientert.
 • servicerettet holdning.
 • være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeidsevner.
 • førerkort klasse BE

Vi tilbyr:

 • utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver i et trivelig og godt arbeidsmiljø.
 • fleksitidsordning.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • konkurransedyktig lønn etter avtale.
 • barnehageplass.
 • bilordning
 • kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig ved tilflytting til kommunen

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.Søkere må være villig til å gjennomføre kurs/utdanning ved behov.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunens hjemmeside.
Trykk her for å søke.

 • Evt. vedlegg til søknad må være i PDF-format.
 • Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
 • Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontaktperson
Steinar Stien, Kommunalleder Teknisk, tlf: 905 34 955, steinar.stien@heroy-no.kommune.no

Flyfoto: Raymond Angel