Er du klar for å jobbe med utvikling av morgendagens kompetanse?

Studiesenter RKK Ytre Helgeland er et kontor for kompetanseutvikling og er et regionalt samarbeid mellom kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna og Træna. Kontoret arbeider i første hånd med kompetanseutvikling og prosjekter mest innen offentlig sektor, men også innen privat sektor.

Studiesenter RKK Ytre Helgeland utlyser nå et toårig engasjement i 100% som Utviklingskonsulenet med mulighet for forlengelse. Konsulenten skal jobbe mest med oppvekstsektoren sine nye og spennende føringer innen skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.
Noen av prosjektene konsulenten skal jobbe med er DeKom (Nye føringer for kompetanseutvikling i skolene i stortingsmelding 21) for Herøy, Dønna og Nesna, språkkommunekoordinator for Dønna kommune, innføre ekstern vurdering i barnehager i ulike kommuner og koordinering av tilbud om lokal KFK. Utvikle skolene og barnehagene til lærende organisasjoner og skape oversikt, innsikt og god struktur i skoleutviklingen.

Kvalifikasjoner
Høyere pedagogisk utdanning og relevant praksis, gjerne med:

 • Erfaring fra utviklingsarbeid og ledelse
 • Kunnskap om nasjonale strategier og satsningsområder er en fordel
 • Bør være en god og engasjert formidler og prosessleder i praksis
 • Vår nye kollega må ha gode samarbeidsegenskaper
 • Konsulenten må kunne arbeide selvstendig og bør også ha en økonomisk forståelse
 • Må ha førerkort og egen bil siden noe reisevirksomhet må påregnes

Vi søker altså en medarbeider:

 • Med faglig integritet og evne til å bygge gode relasjoner på alle nivå
 • som er utadvendt, positiv og liker å jobbe med mennesker
 • som jobber selvstendig, er serviceinnstilt og initiativrik
 • som er fleksibel og kan håndtere mange oppgaver  samtidig
 • som er fortrolgi med IT og PC-baserte arbeidsverktøy

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter avtale. Tilsetting etter gjeldende kommunale avtaler og regelverk. Pliktig medlemskap i KLP. Tiltredelse så snart som mulig etter tilsetting.

Søknadsfrist: 15.juli 2018

Søknaden med vedlagt CV sendes:
Studiesenter RKK Ytre Helgeland, Boks 100, 8801 Sandnessjøen
Nærmere opplysninger fås hos daglig leder Hanne Falch Kristoffersen tlf. 75 07 57 74