Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1800 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Helsesekretærer

Ved Herøy legesenter er følgende stillinger ledig:

  1. 20 % fast stilling som helsesekretær.
  2. 50 % vikariat som helsesekretær med mulighet for fast tilsetting, kan kombineres med 20 %-stillingen.
  3. 80 % vikariat som helsesekretær.

Beskrivelse avdeling
Helsesenteret består av psykiatritjeneste, helsestasjon og legetjeneste. Psykiatritjenesten har 1,5 årsverk og helsestasjon har 1,75 årsverk. Legekontoret har tre leger, hvorav to fastleger og en turnuslege. Det er tre helsesekretærer med til sammen 2,2 årsverk.

Stillingen som helsesekretær er underlagt kommuneoverlegen.

Arbeidsoppgaver
Stillingen innebærer blant annet pasientmottak/sentralbordarbeid, timebestillinger, post- og sekretæroppgaver, laboratorie- og skiftestue arbeid. Det er utarbeidet stillingsinstruks for helsesekretærer.

Vi søker en person som:
- har gode samarbeidsevner, er fleksibel og serviceinnstilt
- har god kjennskap til bruk av pc/data som arbeidsverktøy
- er utadvendt og liker å jobbe med mennesker

Krav til kompetanse
Til stillingen kreves utdanning som helsesekretær. Det er ønskelig med arbeidserfaring fra legekontor eller lignende arbeid.

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Kontaktperson
Inge Skauen, Kommuneoverlege, tlf: 75068050, inge.skauen@heroy-no.kommune.no
Siv Nilsen, Kommunalleder I, tlf: 75068000, mobil: 48201382, siv.nilsen@heroy-no.kommune.no

Søknadsfrist: 8. januar 2017.

Trykk her for å søke på stillingene.

Ledig stilling i voksenopplæringen/flyktningtjenesten

Herøy kommune har fra ledig 50 % midlertidig stilling som programveileder ved Herøy voksenopplæring/flyktningtjenesten.

Beskrivelse avdeling
På grunn av økt bosetting i Herøy kommune har vi et økende antall deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Kommunestyret i Herøy har vedtatt å bosette 20 flyktninger også i 2016 og deretter 10-15 flyktninger per år. Som et ledd i dette arbeidet oppruster kommunen voksenopplæringen til å kunne gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere i henhold til introduksjonsloven.

Voksenopplæringen er en del av flyktning- og integreringstjenesten i kommunen, og underlagt kommunalleder I. Voksenopplæringen er samlokalisert med kommunal frivilligsentral.

Arbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid, men det må påberegnes noe ettermiddag/kveldsarbeid.

Arbeidsoppgaver
- Veiledning og informasjonsarbeid for voksne flyktninger, både individuelt og i grupper.
- Veiledning og oppfølging av deltakere på introduksjonsprogram, herunder kartlegging av deltakerens bakgrunn og bistå deltakeren i utarbeidelse av individuell plan.
- Stillingen vil også bli tillagt noe oppfølging av språkpraksis og enkelte administrative oppgaver.
- Samarbeid om utarbeidelse av undervisningsopplegg og forestå undervisning for fremmedspråklige i norsk og samfunnskunnskap jfr. introduksjonsloven.

Vi søker en person som er:
- utadvendt, initiativrik og løsningsorientert og som trives med ansvar og utfordringer
- har gode samarbeidsevner
- har evne til å arbeide både selvstendig og i team
- er strukturert og fleksibel

Det er en fordel med erfaring fra fagsystemene Visma Flyktning og IMDI-nett

Krav til kompetanse
- Relevant høyskole/universitetsutdannelse i forhold til stillingens oppgaver
- Gjerne erfaring og kunnskap fra migrasjonsfeltet
- Førerkort klasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Kontaktperson
Marit Dahl Jørgensen, Flyktningkonsulent, mobil: 47613675, marit.dahl.jorgensen@heroy-no.kommune.no
Siv Nilsen, Kommunalleder I, mobil: 48201382, siv.nilsen@heroy-no.kommune.no

Søknadsfrist: 8. januar 2017.

Trykk her for å søke på stillingen.

Renholder

Herøy voksenopplæring har ledig 20 % stilling som renholder.

Beskrivelse avdeling
Herøy voksenopplæring holder til på Møtestedet og deler lokaler med Herøy Friviligsentral

Arbeidsoppgaver
Renhold i henhold til renholdsplan. Arbeidet utføres her dag etter skoletid.

Vi søker
Vi søker medarbeidere som er pålitelige, samarbeidsvillige, fleksible og opptatt av kvalitet og service.

Krav til kompetanse
Erfaring og referanser fra lignende arbeid

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Kontaktperson
Marit Dahl Jørgensen, flyktningkonsulent, tlf: 47613675, marit.dahl.jorgensen@heroy-no.kommune.no

Søknadsfrist: 8. januar 2017.

Trykk her for å søke på stillingen.

Søknadsprosedyre (gjelder alle stillinger)
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunens hjemmeside.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.

Interne søkere bes om å bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Trykk her for å søke på stillingene.