Sykepleiere

  • 80% fast stilling i turnus for tiden i hjemmetjenesten.
  • 2 x 80% vikariat i turnus for tiden i hjemmetjenesten. Snarlig tiltredelse.

Helsefagarbeidere

  • 50 % fast, helsefagarbeider i turnus, for tiden ved sykehjemmet.. Snarlig tiltredelse.
  • 60 % fast , helsefagarbeider i turnus, for tiden i Valsåsen bo felleskap. Snarlig tiltredelse.
  • 50 % svangerskapsvikariat, helsefagarbeider, i Valsåsen bo felleskap. Snarlig tiltredelse.
  • 50 % svangerskapsvikariat, helsefagarbeider, ved Soltun. Snarlig tiltredelse.
  • 50 % fast helsefagarbeider i turnus, for tiden i hjemmetjenesten. Snarlig tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved se "ledige stillinger" på Herøy kommunes hjemmeside eller ved å trykke her.