Ledige stillinger i pleie- og omsorgsenheten:

  • 75% fast sykepleier, sykehjemmet
  • 75% fast sykepleier, hjemmetjenesten
  • 50% fast helsefagarbeider, Soltun, avdeling for demente
  • 80% vikariat sykepleier, hjemmetjenesten
  • 75% vernepleier, Valsåsen bofellesskap
  • 30% helsefagarbeider, Valsåsen bofellesskap

Søknadsfrist: 15.april 2015

Fullstendig utlysing finner du her