Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1750 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Miljøarbeidermiljøterapeut og prosjektleder/fagleder

(trykk på linkene over for å lese mer og søke på de enkelte stillingene)

Herøy kommune er i gang med etablering av et nytt bo og behandlingstilbud for en ung person med utfordrende atferdsproblematikk. Tilbudet skal etableres i Herøy omsorgssenter, men med egen base for bruker og ansatte. Oppstart så snart som vi har personalet plass. Vi vil ansette både i faste stillinger og i prosjektstillinger.

Vi ønsker en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med en prosjektleder som kan ha fagansvar for tilbudet.

Vi søker etter miljøarbeider, miljøterapeut og prosjektleder/fagleder.

Menn oppfordres spesielt til å søke.

Ettersom tilbudet er under utarbeidelse er det gode muligheter for å få gode turnusordninger, medleverturnus, langvakter, rundturnus etc. Stillingsstørrelse mellom 50 - 100 % avhengig av turnusordning.

Arbeidsoppgaver:

  • Assistere og tilrettelegge for beboerens egenomsorg
  • Tilrettelegging av aktiviteter for beboeren
  • Skape trivsel i bomiljøet

Psykisk helsearbeider

Psykisk helsetjeneste er organisert i lag med helsetjeneste og har kontor på helsehuset. Nærmeste overordnede er kommuneoverlegen. Tjenesten organiserer og koordinerer innsatsen overfor barn og voksne med psykiske lidelser i samsvar med gjeldende lovverk og kommunale bestemmelser. Det er totalt 1,25 stillingsressurs i tjenesten, hvorav 50 % er besatt av kvalifisert personell med lang erfaring. Arbeidet foregår både på kontoret og i hjemmene til den enkelte

Stillingen er 75 %, men kan utvides til 100 % med helgearbeid i omsorgstjenesten. Stillingen kan også deles opp dersom det er ønskelig.

Arbeidsoppgaver:

  • Forebygge psykiske lidelser gjennom oppfølging, veiledning, rådgivning
  • Organisere gruppebaserte tilbud til brukerne
  • Delta i omsorgsgruppen.
  • Delta i kommunens rusteam
  • Revisjon av psykiatriplanen
  • Gjennomføre brukerundersøkelser
  • Delta i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuelle planer.

Trykk her for å lese mer og søke på stillingen