Faste sykepleierstillinger
Herøy sykehjem har ledig fast 2 x 75 % sykepleierstilling i turnus. Tiltredelse 15.september 2014

Svangerskapsvikariat
Herøy sykehjem har ledig svangerskapsvikariat 80% sykepleierstilling i turnus i inntil ett år.

Beskrivelsen avdeling
Herøy sykehjem har 2 avdelinger, inndelt i en somatisk og en avdeling for demente, med til sammen plass for 18 pasienter. Herøy sykehjem er en del av Utviklingssenteret for sykehjemmene i Nordland, som har som hovedmål å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket.

Arbeidsoppgaver
Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingen
Turnusarbeid/rundturnus
Påregnes bakvakter ved fravær og ferier.

Søk på stillingene og les mer om dem ved å klikke på ledige stillinger øverst på sida.