Våren 2013

Det blir legedager på Husvær følgende datoer:

12.februar, 5.mars, 9.april, 7.mai og 4.juni (alle tirsdager).

Timebestilling på telefon 75068050 eller ved å gå inn på Herøy legekontor

Kommuneoverlege Inge Skauen