Vikarer:

  • Malin Holzmann: uke 24 og 25
  • Martin Holzmann: uke 28 og 29
  • Malin Holzmann: uke 30 og 31

Faste:

  • Petter Tag
  • Benedicte Skaug: til ca. medio juli
  • Helena Salthaug: fra ca. medio august
  • Inge Skauen: fra uke 33