Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Manntall

Publisert , Oppdatert 08. januar 2019

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.
Mantall for Herøy kommune legges ut til offentlig ettersyn på Herøy servicekontor og Herøy bibliotek i tiden fra ferdigstillelse og frem til og med valgdagen 11. september.

Er du innført i manntallet?
Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet.
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.
Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Du søker om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (pdf-format). Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må kommme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 12. september kl 17.00.