Det avholdes møte i barne- og ungdomsrådet onsdag 11.mars kl.18:00, møterom mellombygget.

Følgende saker skal behandles:

1/2020 - Ungdomsrådet 2020-2021. Konstituering - valg av leder og nestleder

2/2020 - Årsmelding 2019 - Barne- og ungdomsrådet

3/2020 - Utarbeidelse av plan

4/2020 - Innspill til ungdommens distriktspanel

Du kan lese alle sakspapirer her.