Det er innkalt til møte i eiendomsskattetakstnemnda torsdag 21.november kl.10:00.

Trykk her for å lese saksdokumenter.