Formannskapet_+faste_representanter_300x200.jpg

Blant sakene som skal behandles er:

  • Framtidig organisering av næringsarbeidet/Økt bosetting
  • Bosetting av flyktninger 2015/2016
  • Utredning av kommunestruktur - videre deltakelse
  • Vedtakelse av planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan Salto motorsportpane

 Oversikt over alle sakene finner du her.