Saker til behandling er blant annet:

  • Bosetting av flyktninger 2015-2016
  • Frivillighetssentralen - videreføring
  • Reguleringsplan Salto motorsportbane
  • Turløype Storvatn rundt

Oversikt over alle sakene finner du her