Følgende saker skal behandles:

31/15 - KONSEPTVALGUTREDNINGEN - HØRING

32/15 - GARANTI - KOMMUNALE BOLIGSELSKAPET HERBO AS

33/15 - NY KOMMUNESTRUKTUR - FOLKEAVSTEMMING 2015

34/15 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE- ORGANISASJONEN GJENREIS KYSTNORGE

35/15 - SØKNAD OM STØTTE - LLH NORDLAND

36/15 - SØKNAD OM STØTTE - HELGELAND KAMMERKOR

37/15 - SØKNAD OM SPONSORMIDLER - "POLEN BESØK"

38/15 - VEILYS 2015

Du kan lese alle saksdokumentene her.