Følgende saker skal behandles:

79/17 - Helgeland Kraft - etablering av konsern

80/17 - Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester

81/17 - Tertialrapport pr. 31.08.17

82/17 - Organisering av revisjon

83/17 - Helgelandssykehuset 2025 - Høringsuttalelse planprogram

84/17 - Kulturmidler 2017

85/17 - Forslag til høringsuttalelse - utredning av fremtidige ferge - og hurtigbåttilbud i Nordland

86/17 - Tildeling av hedersmerker

87/17 - Søknad om bidrag - Tv aksjon 2017

88/17 - Søknad om støttet til jubileumskonsert - Helgeland Kammerkor

Trykk her for å lese mer om sakene.