Følgende saker skal behandles:

1/18 - Klage på vedtak om salg av Almenningskai Husvær
2/18 - Helhetlig arbeid med tilflytting og innvandring – Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune
3/18 - Tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 1.januar 2018 Tilleggsavtale - Nordfjeldske Kontroll AS
4/18 - Nedleggelse av utekontordager - legetjenesten
5/18 - Søknad om støtte til Sigridkongressen 2018
6/18 - Næringsprisen for kvinner i Nordland 2017
7/18 - Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltninga 

Trykk her for å lese mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.