Følgende saker skal behandles:

55/2018 - Tertialrapport per 31.08.18 

56/2018 - Tiltaksstrategi for kulturlandskap og miljø, skog og klima. Dønna og Herøy 

57/2018 - Prosess for administrativ omorganisering høsten 2018 

58/2018 - Tildeling av hedersmerker 2018

59/2018 - Prinsippvedtak - bruk av kommunale uteområder på ettermiddag, kveld og helg

60/2018 - Samarbeidsavtale Vefsn Brann og Redning - Herøy kommune

For å lese alle saksdokumenter: trykk her