Følgende saker skal behandles:

40/15 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE -JUSSHJELPA 

41/15 - ENDRING AV VEDTEKTER - OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

42/15 - TV - AKSJONEN 2015 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE 

43/15 - KLAGE - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 

44/15 - REGULERINGSPLAN FOR NAUTØYA 

45/15 - PLANOPPSTART - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE B6-B12 I KOMMUNEDELPLAN FOR SØR- OG NORD-HERØY MED OMLAND 

46/15 - SØKNAD OM STØTTE TIL JULESPILL FOR UNGER 

47/15 - SØKNAD OM SPONSORSTØTTE - VM I KRABBEFISKE 2015 

48/15 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FELLES PROFILERING


Du kan lese alle saksdokumentene her.