Følgende saker skal behandles:

8/15 - Revidering av retningslinjene for tildeling av kulturmidler

9/15 - Konseptvalgutredningen - høring

10/15 - Garanti - kommunale boligselskapet Herbo AS

11/15 - Ny kommunestruktur - folkeavstemming 2015

Du kan lese alle saksdokumentene her