Det er 2 saker til behandling:

7/2018 - Innkjøpsreglement for Herøy kommune

8/2018 - Tilsetting av rådmann

Trykk her for å lese alle saksdokumenter.