Torsdag 11. mars avholdes det møte i Kontrollutvalget kl. 10.00 i kommunstyresalen på rådhuset i Herøy

På grunn av teksnisk svikt på sendeutstyret ble dessverre ikke møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune. 
Vi beklager.

Saksliste:
Sak 01/2021 – Aktuelle orienteringer fra administrasjonen

Sak 02/2021 – Prosjektplan forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll [Herbo AS]
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Sak 03/2021 – Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover
Vedlegg 1

Sak 04/2021 – Kontrollutvalgets årsrapport
Vedlegg 1

Sak 05/2021 – Reglement for kontrollutvalget [diskusjon]
Vedlegg 1

Sak 06/2021 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Sak 07/2021 – Eventuelt