Saker til behandling:

  • 0024/14 - Budsjett 2015 - Økonomiplan 2012-2018
  • 0025/14 - Samarbeidsavtale - Legevaktssamarbeid
  • 0026/14 - Renomvering - Herøy kirke
  • 0027/14 - Døråpneren 2014 - Fylkets tilgjengelighetspris

Du kan alle sakspapirene her.