Følgende saker skal behandles:

1/18 - Årmelding 2017. Rådet for eldre og funksjonshemmede

2/18 - Nedleggelse av utekontordager - legetjenesten. Uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede.

3/18 - Nærpolitireformen - nedleggelse av Herøy og Dønna lensmannskontor. Uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede.

4/18 - Parkering for HC i forbindelse med arrangement. Uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede.

Du kan lese alle saksdokumenter her.