Her er sakslisten til møtet:

Sak 7/18 - Årsberetning og regnskapsavslutning 2017 - Uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede
Sak 8/18 - Tertialrapport pr. 30.04.2018 - Uttalelse fra rådet for eldre og funksjonshemmede
Sak 9/18 - Eldrerådskonferansen 2018 

Trykk her for å lese om sakene.