Følgende saker skal behandling:

1/15 - HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG

2/15 - REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014

3/15 - TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2015

4/15 - ÅRSMELDING 2014

5/15 - NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL NORDLAND FYLKES ELDRERÅD

6/15 - ELDREDAGEN 2015

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.