Det avholdes møte i rådet for eldre og funksjonshemmede onsdag 11.mars kl.10.00 i formannskapssalen.

Følgende saker skal behandles:

6/2020 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019

7/2020 - HSYK 2025 - kommunens arbeid i konseptfasen

Du kan lese alle sakspapirer her.