Det avholdes møte i Teknisk hovedutvalg tirsdag 18. februar 2020 i formannskapssalen på rådhuset kl. 09.00.

Møtet er et arbeidsmøte der det skal arbeides videre med kommunens arealplan (Sak 3/20).

I forrige møte, 4. februar 2020, ble det vedtatt en møte- og fremdriftsplan for arealplanarbeidet for våren 2020: 

  1. Tirsdag 4. februar, gjennomgang av Staulen
  2. Tirsdag 18. februar, gjennomgang av Seløy og Øksningan
  3. Onsdag 4. mars, gjennomgang av Sandvær, Husvær og Brasøy
  4. Onsdag 18. mars, gjennomgang av Tenna og Sør-Herøy
  5. Onsdag 1. april, gjennomgang av Silvalen og Nord-Herøy
  6. Tirsdag 14. april, oppsummering, avklaringer og videre saksgang

Trykk her for å lese om møtet på kommunens hjemmeside.

Teknisk hovedutvalg består av følgende medlemmer:

Representanter: 5
Morten Hanssen, leder - SP
Oddbjørn Lorvik . AP
Tanja Irene Hanssen - AP
Marius Stonys - Høyre
Einar M. Nordnes, nestleder - Herøy bygdeliste

Personlige vararepresentanter:
Jim Dahl - SP
Brit Anne Karlsen - AP
Beate Mari Pettersen - AP
Yngve Magnussen - Høyre
Cecilie Hanssen - Herøy bygdeliste

1 repr. oppnevnt av næringsforeningen
1 repr. oppnevnt av grunneierlaget