Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 • Herøy legekontor - tlf. 75068050 v/henvendelser på dagtid (timebestilling, resepter og lignende)

 • Tlf. 116117 på kveld/natt/helg og når det haster på dagtid.

 • Tlf. 113 ved livstruende sykdom/skade

Hva kan legevakten gjøre for deg?
Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Når du kommer til legevakten, må du alltid ta kontakt med personalet slik at de kan gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakten opplysninger om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn

 • Moderate pustevansker

 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring

 • Slapt og medtatt barn eller voksen

 • Alvorlig psykisk sykdom

 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap

 • Kuttskader som må sys

 • Mistanke om brudd

Slik kommer du i kontakt med legevakten

Ring det sekssifrede nummeret 116 117.

Når skal du ringe 113 ?

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm

 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale

 • Plutselig og uforklarlig ustøhet

 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet

 • Brystsmerter i mer enn fem minutter

 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig

 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.