Hver natt fra klokka 23.00 til 05.30 fra 12. mai blir Hoholmen bru stengt på grunn av bruvedlikehold.

Utrykningskjøretøy og syketransport er de eneste som får slippe over i det tidsrommet brua er stengt. Arbeidet med brua er planlagt å pågå i to måneder, fram til 12. juli 2015.

Brua blir åpnet for all ferdsel en kort periode hver natt klokka 01.00 og 03.45.

Hoholmen bru ligger på riksvei 828 og er en del av veiforbindelsen mellom sentrale deler av Herøy og Seløy, Staulen og Dønna.