Brua blir stengt kl 23.00 og trafikken slippes gjennom klokka 01.00 og 03.45 og det åpnes for fri ferdsel klokka 05.30. Brua blir da åpen med fri ferdsel fram til klokka 23.00.

- Utrykningskjøretøy og syketransport er de eneste kjøretøy som får slippe over i det tidsrommet brua er stengt. Syklende eller gående trafikanter kan passere over brua til enhver tid. Arbeidsprosessen med asfaltering vil vare i ca. 1 – 2 netter, opplyser anleggsleder og faglig koordinator i firmaet Nordasfalt, Ernst-Helge Moen Storøy.