Økonomiske utfordringer kan være medvirkende årsak til helseutfordringer, og vi ønsker derfor å informere om tjenesten "Opplysning, råd og veiledning".

Mai Lis Larsen ved NAV Herøy tror tjenesten er lite kjent blant folk generelt og ønsker å bidra til økt kunnskap om temaet. 

Se video om tjenesten her.

Helsetilsynet skriver på sine sider:
Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV-kontoret som kan bidra til å forebygge at du får sosiale problemer eller løse problemer som er oppstått. Retten er altså ikke avhengig av at du er kommet i en vanskelig situasjon eller allerede har søkt om eller mottar annen hjelp fra NAV.

Økonomisk rådgivning er en viktig del av NAV-kontorets råd og veiledningstjeneste. Økonomiske problemer har ofte stor innvirkning på hele livssituasjonen. Hvis du har en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av inntektsreduksjon, utgiftsøkning eller vansker med å disponere egne penger eller betale gjeld, er det viktig at du får hjelp så tidlig som mulig.  NAV-kontoret kan hjelpe deg med å få til helhetlige og varige løsninger.

Ungdom har en selvstendig rett til opplysning, råd og veiledning som tar høyde for deres særlige behov. Om foreldrene eller andre foresatte skal involveres eller informeres, kommer an på ungdommens alder og tema for veiledningen.  Hvis det er en barnefamilie som har behov for tjenesten, skal hjelpen ivareta hvert enkelt medlem og familien som helhet.