Nav Herøy er nå stengt for publikum alle dager, men de kan kontaktes på egen vakttelefon. Dette vil gjelde så lenge rådhuset er stengt. 

Vi har egen vakttelefon som er betjent mandag til fredag fra kl. 10.00 – 14.00.
Telefon 46 84 16 20.

Her vil du blant annet kunne få svar på spm knyttet til økonomisk sosialhjelp og lignende.

Mange permitteres i disse dager. I den forbindelse kan noen kanskje få behov for sosialhjelp i en periode ( f.eks. hvis saksbehandlingstid på andre søknader tar noe lengre tid).

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp finner du her:
Søknad om økonomisk sosialhjelp (word)
Søknad om økonomisk sosialhjelp (pdf)
Krav til dokumentasjon (pdf)

Disse kan leveres i hvit postkasse ved inngangen til rådhuset.
Husk dokumentasjon.

Mvh.

NAV Herøy
May-Brith Pedersen
Leder