Riving av det gamle helsehuset vil etter planen starte i morgen, 11.oktober, og da vil adkomsten fra Nesveien til helsesenter og omsorgssenter bli fysisk stengt med gjerde.

Alle som skal til og fra Herøy omsorgssenter eller det nye helsesenteret, skal benytte Karolineveien. Personer med timeavtale hos lege, tannlege eller andre skal parkerer på anviste plasser foran det nye helsesenteret. 

Nesveien skal kun brukes av beboere og de som skal ta seg av rivingen av det gamle helsehuset. Ansatte på Herøy omsorgssenter skal parkere ved rådhuset eller den gamle posthusplassen på torget inntil ny parkeringsplass er anlagt.