Rosa sløyfe.pngEr du kreftpasient eller pårørende og interessert i å prøve ut et nettbasert støtteverktøy? En pågående studie undersøker nytten av en tjeneste som kan hjelpe å mestre utfordringer knyttet til sykdommen. Hvis du ønsker å delta:

se http://www.communicaretools.org/connect/connect-paaroerende.aspx for mer informasjon

eller kontakt Senter for pasientmedvirkning (SPS) på tlf 97641106.