Oppstart av kveldskurs norskopplæring, ulike nivå, uke 17/2014. Kursene er på 5 uker/30 undervisningstimer.

Kurskvelder bestemmes senere.

Kontakt for nærmere informasjon og påmelding:

Alstahaug voksenopplæring, telefon 75075785 eller avo@alstahaug.kommune.no

Med forbehold om nok deltakelse!

Pris: 1500,- inkl. bøker

NORWEGIAN COURSE

Starts week 17, evening-course.

Course duration is 5 weeks, total 30 hours