Grunnet klage på kartverkets vedtak om skrivemåten GIPARNESET for navn på nes (naturnavn og primærnavn) gjennomføres det en ny lokal høringsrunderunde.

Det er i ulike sammenhenger brukt forskjellige skrivemåter som bland annet: Giparneset, Ibar-/Iberneset, Jipar-/Jibarneset.

Innspill sendes post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy og merkes med sak 19/186, innen 30.01.2020.