Målgruppen for siden er ofre for seksuelle overgrep og deres pårørende. Siden har også mye informasjon som er rettet mot ofre for vold i nære relasjoner. 

Nettstedet har per nå over 250 spørsmål og svar om alt fra tegn på at barn har blitt utsatt for overgrep, informasjon om anmeldelse, rettigheter til voldsoffererstatning mv. 

Nettstedet er laget i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Siden har også en oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbud.

Nettstedet vil kunne være en ressurs for kommunens innbyggere. Flere kommuner har lenket til oss allerede, se blant annet her og her.