Viser til den siste tidens medieoppslag knyttet til vurdering av celleprøver tatt fra livmorhalsen analysert ved patologisk avdeling, Nordlandssykehuset.

Kvinner som har fått tatt prøve og føler seg utrygge på at den er besvart riktig tilbys nå å få prøven vurdert på nytt.

Ta kontakt med legekontoret på telefon 75068050 hvis du ønsker prøven din vurdert på nytt. Du trenger ikke ta ny prøve.