Herøy omsorgssenter åpner for mer besøk fra og med tirsdag 23.februar, og det vil være mulig å komme på besøk både på dag og kveld alle dager. Besøk varsles til avdelingene på forhånd slik at pårørende og besøkende får praktisk informasjon om de nye reglene.

Telefon:

Sykehjemmet:                                    750 68 120

Soltun:                                                750 68 035

Omsorgsboligene/nyavdelingen:        750 68 049

Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.

Presiseringer

Det er viktig at alle smittevernregler følges av alle besøkende for å redusere smitterisikoen for uvaksinerte beboere og ansatte.

Besøk skal skje på beboerrommene.

Avstandskravet på en meter skal holdes mellom besøkende, med unntak av de besøkende som er i samme husstand.

Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere og besøkende.

En fullvaksinert beboer kan kun ha nærkontakt med noen faste personer når de  ikke er fullvaksinerte.

Besøkende må holde minst en meters avstand til alle andre enn den beboeren de besøker.

Fullvaksinerte beboere kan nå reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå. Da det vil gå tid før ansatte er vaksinerte, er det nødvendig og også å skjerme disse for smitte.

Generelle regler for alle besøk

Dersom du kommer fra områder med lokale restriksjoner må besøkende oppgi dette. Besøkende er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert i forhold til de lokale tiltaksnivåene som gjelder for sitt område.

Du kan ikke komme på besøk på sykehjemmet eller omsorgsboligene hvis du:

 • Er syk, har luftveissymptomer, feber.
 • Hvis du de siste 10 dager har vært i røde områder.
 • Har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
 • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19

Under besøket

 • Du må vaske hendene når du kommer
 • Du skal gå direkte til og fra besøket ditt, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser.
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett.
 • En meters avstand beskytter bedre enn munnbind. Besøkende trenger derfor ikke bruke munnbind.

Etter besøket

 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
 • Besøkende går direkte ut. Ikke oppholde seg i fellesarealene.
 • Hvis du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Velkommen til Herøy omsorgssenter.