Det er også sendt ut forslag til ny ruteplan for 18-182 Regionpendelen. Bakgrunnen for ruteendringene er blant annet endret ruteteplan for NEX 1 fra samme dato.

Innspill til kommunens høringsuttalelse må sendes på e-post til post@heroy-no.kommune.no innen fredag 22.februar.

Fylkeskommunens/Vegvesenets kommentarer til de foreslåtte endringene:
For samband 18-181 foreslås liggested for fartøy endret fra Sandnessjøen til Bjørn, noe som gir bedre mulighet for tidlige turer mot Sandnessjøen. Rutemønsteret for dette sambandet er foreslått endret ved at anløp av Løkta ikke lengre går tur/retur via Bjørn. Dette er tidsbesparende og gir mulighet for økt døgnkapasitet mellom Bjørn og Sandnessjøen. 

I forslaget oppnås to ankomster til Sandnessjøen før kl. 8 på morgenen, og det søkes lagt til rette for pendlere til jobb på fastlandet. For øvrig er korrespondanser mot NEX I søkt prioritert i forslaget, samtidig som bussforbindelser mot Mosjøen er søkt hensyntatt. (For pendlere på distansen mellom Sandnessjøen og Bjørn vil Regionpendelen kunne utgjøre et alternativt tilbud.) Siste ferjeavgang fra Bjørn i dagens rute (kl. 2310) utgår.

Sen kveldstur mot fastland foreslås overført til samband 18-171. For dette sambandet er det gjort flere endringer, blant annet for å oppnå sen kveldstur fra Flostad kl. 2330 med retur fra Søvik ved midnatt. Det foreslås at B-ferje starter sin ruteproduksjon fra Flostad senere på dagen enn hva som er tilfelle i dag. Samtidig er det lagt opp til bedre fordeling/spredning av ruteturer for økt «opplevd frekvens». Grunnskoleskyss mellom Austbø og Søvik er lagt til A-ferjen.

Her er ruteforslagene:

Rute 18-171 Søvik - Austbø - Herøy - Brasøy 

Rute 18-181 Sandnessjøen - Dønna - Løkta

Rute 18-182 Regionpendelen