Du kan blant annet lese om disse sakene:

  • Turskiltprosjektet - forsøksordning med turkort
  • Tobakksfri arbeids- og skoletid
  • Påminning om høring - Kriteriesettene for helsefremmende barnehager og skoler er sendt på høring og Nordland fylkeskommune ønsker innspill innen 30. september.

Hele nyhetsbrev 6-2014 kan du lese her.