Nyhetsbrevet 7/2014 inneholder følgende saker:

  • Levekår og livskvalitet i Nordland 2014
  • Styrker arbeidet med psykisk helse
  • Koordinatorsamling
  • Kommuneavtalene på nett
  • Trapper opp innsatsen mot sosial ulikhet i helse i Nordland
  • Midler til turkort og merking i Turskiltprosjektet
  • Hvem bør få kulturprisen?
  • Kulturkort-app legges ned
  • Folkehelsekonferansen 2014

Les mer: Nyhetsbrev 7/2014