Tema for dette nyhetsbrevet er:

  • Ny fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
  • Døråpneren 2014
  • Folkehelseuka 2015
  • Nullvisjon for selvmord
  • Årsmelding fra elev- og lærlingombudet
  • Spillemidler til idrettsanlegg
  • 250 000 til godt bomiljø
  • Hvordan koble folkehelse i planarbeidet

Du kan lese hele nyhetsbrevet her.