Temaer i denne månedens nyhetsbrev er:

  • 1,5 millioner til folkehelsearbeid
  • Helsefremmende skoler og barnehager
  • Ny tilskuddsordning til innvandrertiltak
  • Folkehelseuka 2015
  • Forskning på sammenheng mellom levevaner og skoleprestasjoner
  • Folkehelseprofiler for kommunene
  • Midler til utendørs aktivitetspark

Du kan lese hele nyhetsbrevet her.